Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
De hyperrealiteit van drillrap
Fictie en realiteit lopen steeds vaker door elkaar heen. Er ontstaat een hyperrealiteit. In jongerencultuur kan filmische bravoure leiden tot hachelijke situaties. Robby Roks liep als criminoloog een paar jaar mee met een Haagse gang onderzocht het lokale en territoriale aspect van straatcultuur en muziek. Een gesprek over de symbolische waarde van deze uitingen die maar al te vaak niet goed begrepen worden.
André Platteel
INTERVIEW
We hebben een nieuw verhaal nodig.
Philipp Blom, historicus en filosoof schetst wat ons te wachten staat als we niet snel een andere toekomst-narratief creëren. Maar hoe doe je dat in een wereld waarin autoriteit afbrokkelt en er geen waarheid meer is?
André Platteel
INTERVIEW
Concentratie is het nieuwe goud
Miriam Rasch is essayist en schrijft over de postdigitale samenleving. De digitalisering slaat terug op de realiteit, en leidt tot versnelling, vervlakking en radicalisering. Volgens Rasch moeten we oppassen dat de Elon Musks van deze wereld niet bepalen wie we zijn en hoe we handelen. Zelfbewustzijn wordt belangrijker dan ooit, en daar is concentratie voor nodig. Rasch: ‘Als je succesvol wilt zijn in de toekomst moet je je concentratievermogen gaan trainen.’
André Platteel
INTERVIEW
Mezelf leren kennen door de ander te ontmoeten
Stacii Samidin zat zelf ooit in een gang. Nu fotografeert hij gangs over de hele wereld. In Your Lab kwam Stacii voor het eerst in aanraking met fotografie. Onlangs werd hij door het NRC uitgeroepen tot talent van het jaar en kreeg hij een expositie in het Rijksmuseum in Amsterdam. "Mijn leven is nu niet meer drie straatblokken maar internationaal."
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Verandering begint in onze ziel
Filosoof en activist Henk Oosterling is voormalig Kendo-kampioen. De kwaliteit van ons leven wordt alleen maar beter, zegt hij. Maar dan moeten we wel gaan doorzien dat we een onderdeel zijn van een groter eco-systeem. Die verandering begint in onze ziel. Daar wordt de strijd gestreden.
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
In het doen worden wie je bent
Kunnen we werkelijk alles zelf bepalen of hebben we veel minder vat op de dingen dan we denken? Filosoof Alicja Gescinska ontdekte dat daadkracht vaak bepaalt wie we zijn. Maar wat als we die daadkracht niet kunnen regisseren?
Robin van den Maagdenberg en André Platteel
INTERVIEW
Het labyrinth van de eenzaamheid
Amat Escalante is een cultregisseur die met rauwe films verslag doet van mensen die door het ontbreken van een toekomstperspectief afglijden naar drugshandel en geweld. Hij vond zelf in zijn jeugd een ontsnapping in de camera: zijn veiligheid zat in creatie. In 2013 werd hij uitgeroepen tot beste regisseur op het filmfestival van Cannes. We zochten hem op in Mexico City.
André Platteel
INTERVIEW
Als alles gedigitaliseerd raakt is er juist weer behoefte aan dingen die voor je neus gebeuren en je dwingen in het moment te zijn. Volgens regisseur Liliane Brakema gebeurt dat in theater, in een fysiek spel dat je als kijker in je lijf raakt.
De realiteit vormgeven met fictie
André Platteel en Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Trauma's transformeren
Volgens Psycholoog Larry Heller hoeven we niet op archeologisch avontuur door onze geschiedenis te gaan om problemen waar we nu mee worstelen te kunnen transformeren. De aanpak van Heller is inspiratie voor Your Lab.
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Een papieren thuis
André Aciman in een klap beroemd geworden, nadat zijn roman ‘Call me by your name’ verfilmd werd en een kaskraker bleek. Daarvoor schreef hij prachtige essays over verbeelding en ballingschap. Hij is in Egypte geboren maar werd een balling en ervoer wat het is een vreemdeling te zijn. "Ik denk niet dat we bang zijn dat de ander zo anders is dan wij, het beangstigd ons veel meer als blijkt dat ‘de ander’ te veel op ‘ons’ lijkt."
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
De mens is een wolf totdat je hem leert kennen
Volgens Criminoloog Marc Schuilenburg gaan we ervan uit dat de mens een wolf is, dat hij altijd uit is op eigen gewin. Ons hele veiligheidssysteem is daarop gebaseerd, met straffen en opsluiten. Maar dat haalt veelal niets uit. Kansen vergroten wel en in dialoog gaan. "Als we de ander leren, is de mens geen wolf meer maar een aaibaar mens."
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Bewustzijn zit in de wereld om ons heen
Mexicaanse socioloog Roger Bartra voelde zich een buitenlander in het land waar hij geboren werd, Mexico. De vervreemding uit zijn jeugd werd een fascinatie; Bartra werd antropoloog. Bewustzijn is voor hem niet een individueel psychologisch of spiritueel proces, maar een sociaal proces: het leren kennen van anderen en de wereld om je heen.
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Reizen in verbeelding
Hoe moet je eten? Hoe moet je leven? Hoe moet je reizen? Hoe moet je je kleden? Hoe besteed je je geld? Wat is een relatie? Vragen die schrijver Lydia Davis zichzelf blijft stellen. Bewust leven is een groot thema in haar leven. In uitermate korte verhalen beschrijft ze wat een bewust leven voor haar betekent.
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Zonder strategie in de wereld zijn
Ondernemer Kees Klomp is pleitbezorger van de purpose-economy en ziet duurzaamheid als veel verder dan circulair of sociaal. 'We zullen ons dienstbaar op moeten gaan stellen, niet alleen ten aanzien van anderen maar ook van de aarde.'
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Straatfotograaf Gus Powell zag via zijn lens dat de smartphone het straatbeeld steeds meer is gaan bepalen. ‘We zijn ons daardoor anders gaan verhouden tot onszelf, we zijn veel zelfbewuster. Maar zijn we onszelf daardoor ook beter gaan leren kennen?'
Een blik op onszelf
André Platteel en Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Verhalen kunnen de wereld veranderen
Dave Eggers is een van de best verkopende schrijvers van Amerika, we zochten hem op in San Francisco. In zijn verhalen krijgen mensen die niet of nauwelijks gehoord worden door hem een stem. Hij gelooft dat verhalen de wereld kunnen veranderen en draagt daar met zijn stichting Valencia 862 een flinke steen aan bij: jongeren die buiten de boot dreigen te vallen krijgen plots een narratief.
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Mijn verhalen komen voort uit empathie
T.C. Boyle is een van de allergrootste Amerikaanse auteurs. Hij schrijft over maatschappelijke ontwikkeling, zoals migratie en de opwarming van de aarde, en hoe die veranderingen van invloed zijn op ons als mens en onze onderlinge relaties. Boyle laat zien dat we de onbewuste neiging hebben om anderen buiten te sluiten zodra we het gevoel hebben dat iets van ons weggenomen kan worden. Robin zocht T.C. Boyle op in LA. Een gesprek over bewustzijn, uitsluiting en de grens tussen goed en slecht.
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
You can't just sit and wait for the world to come to you
Schilder Danny Fox over het belang van meesterschap. 'You can’t just sit around and wait for the world to come for you. If I want to be in the conversation with Henry Taylor, I need to find him, even if I have to cross the world.'
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
In het niet-weten ontstaat creatie
Filosoof Joke Hermsen benadrukt belang van een andere tijdsbeleving dan de kloktijd. Kairos is een jonge Griekse god met vleugels en een lange haarlok. Hij staat voor een beleving van tijd die je wel kent als je echt van iets geniet, als je zonder druk of gevoel voor verantwoordelijkheid de tijd vergeet.
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Don't love the wrong self
Veel van hedendaagse zelfontwikkelings-programma's gaan over zelfliefde. 'Onzin', zegt Michael Puett, een van Harvards meest geliefde professoren. 'Ons zelf is een opeenstapeling van overlevingsmechanismen, die kunnen we beter transformeren in plaats van accepteren.'
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Verdeel en heers werkt niet langer
Ko Colijn was directeur van Instituut Clingendael. Hoe kunnen we vanuit eenheid naar de mondiale ontwikkelingen kijken, nu steeds duidelijker wordt dat alles met alles samenhangt en het oude principe van verdeel en heers niet meer werkt?
Robin van den Maaghdenberg
INTERVIEW
We moeten af van het marketingdenken
Oud-directeur van Triodos Foundation Ted van den Bergh vindt duurzaamheid veel belangrijker dan groei. 'Dingen doen die langdurig waardevol zijn, ook in relatie tot mensen. Alles wat je doet moet gericht zijn op het brengen van aandacht en natuurlijke continuïteit in een relatie, of het nu gaat om je relatie tot de natuur, of tot elkaar."
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
De macht van boosheid
Aernoud Bourdrez is advocaat. Het oplossen van conflicten probeert hij waar mogelijk buiten de rechtszaal om te doen, door zich te verplaatsen in de tegenpartij. Hij wil menselijkheid introduceren waar systemen een desastreus effect op gedrag kunnen hebben. ‘We zijn bereid immoreel gedrag te vertonen als het systeem daartoe de ruimte biedt.’
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Verbondenheid is de bouwsteen van de mens
Psychiater Dirk De Wachter leest niet alleen de ziel van individuen, maar ook die van de samenleving. Volgens de Wachter zijn we gaan geloven dat het leven maakbaar is en altijd maar up up up moet zijn. Terwijl 'de wezenlijkheid zit in de kleinheid, het verdriet, de minder fraaie kanten die we ook mogen zien. Het is strompelen en niet weten en toch niet opgeven.'
Robin van den Maagdenberg
INTERVIEW
Een dialogisch mens worden
Herman Wijffels is hoogleraar duurzaamheid. Hij pleit voor meer intuïtie in het bedrijfsleven. Oude modellen werken niet meer, zeker niet voor een nieuwe lichting werknemers, zegt hij. 'Echte winst hangt af van de mate waarin je maatschappelijk toegevoegde waarde biedt.'
Jonathan Maas
INTERVIEW
Vrijheid is altijd begrensd
Er bestaat geen vrijheid van meningsuiting, betoogt André Platteel in dit interview met Jonathan Maas. Met het geven van een mening neem je een positie in en die is per definitie niet vrij. We zouden ons moeten bevrijden van de gedachte dat er vrijheid van meningsuiting is. Vrijheid zit niet in je kop maar in hoe je je tot anderen relateert.